English
Cur sìos do shlighe airson an am ri teachd
Faic na cùrsaichean againn>

Oilthigh an latha
diugh airson saoghal a-màireach

Oilthigh an latha
diugh airson saoghal a-màireach

Bidh saoghal na h-obrach san àm ri teachd ag iarraidh gum bi sinn an-còmhnaidh ag ionnsachadh. Mar sin, ge bith dè a tha dol nad bheatha no na teisteanasan a tha agad, bheir sinn an cothrom dhut na sgilean agad a chumail buntainneach.

Cuir a-steach do shaoghal a-màireach
aig aon de na h-àrainnean ionadail againn.